romabostani
90’lı yıllarda buraya belediye lojmanları yapılmaya kalkışıldı. Çünkü Cihangir’deki Roma Bahçesi olarak adlandırılan büyük yeşil alan Beyoğlu’nun en değerli, saray manzaralı yeriydi…  Semtliler buna itiraz ettiler. Belediye bu projeyi kuruldan geçiremeyeceğini anladı. Ancak bu girişiminden vazgeçmedi. Bir ara buraya hızlı tramvay hattının trafobinalarının ve donatılarının yerleştirilmesi için projeler hazırlandı. Arkasından ne geleceği belli olan bu girişim de püskürtüldü. Sonunda bu alanın biraz düzenlenerek, ağaçlar dikilerek park haline getirilmesine belediye razı edildi.

Ancak 2000’li yılların başında, bu defa da MSGSÜ bu alana göz koydu. Tophane binasının bir devamı olarak kullanmak üzere, bu alanda geçmişte var olan yapıları hortlatma yoluyla Roma Bahçesi imara açılmak istendi. Cihangir Derneği buna da direndi. Yeşil alana fidanlar dikti, basın yer verdi. Aradan bir süre geçti ve bu defa da Kadir Topbaş elinde kendi bürosunda yapıldığını söylediği “sosyal tesis” projesi ile çıkageldi. Semtlilere “buraya bir Beltur tesisi yapılırsa (sonra bu yapı Kasımpaşa’ya inşa edildi) bu alanın halka açık olacağını, işgal edilmeyeceğini” söyledi. Topbaş’ın ısrar ettiği bu projeye karşı dernek direnmenin ilginç bir yolunu buldu. Belediyenin de danışmanı olan Turgut Cansever’in bu konuda hakemlik yapmasını önerdi. Cansever, yapılan toplantıda “semtteki tek yeşil alana bu tesisi yapacağınıza gidin orada boş yapıyı satın alın, restore edin, dönüştürün” dedi ve Topbaş’ın neosmanlı tarzındaki restoran hayalleri suya düştü.

Bu değerli yeşil alan hala iştah kabartıcı bir şekilde duruyor. Bu defa girişimler çok daha kapsamlı. Koruma planları da bu işin bir aracı olarak kullanılmaya çalışılıyor. Geçtiğimiz yıllarda MSGSÜ Tayyip Erdoğan’la yapılan pazarlık sonucu Menderes yıkımlarında cadde genişletilirken asfaltın altında kalmış bir yapıyı, Mektebi Harbiye binasını “copy-paste” yöntemiyle kıyısına inşa etmeye çalıştı.

Meclisi Mebusan caddesindeki girişim şimdilik durduruldu. Böylece Cihangir’deki tek yeşil alan “Roma Bahçesi” adına layık bir yer olduğunu ispatladı. Arkeolojik kazılar sonucunda burada, önünde plajı da olan bir Roma villası bulundu.Ancak ihalesi yapılmış olan inşaatın şantiye binası ve yanıltıcı bilgiler içeren tabelası hala yerinde duruyor.

Cihangir semti Beyoğlu’nda modernleşme sürecindeki topografik yönelime göre yukarıdan gelişmeye başlamıştı. Endüstriyel bir bölge olan sahili ise kısmen yapılaşma dışı kalmış ve 1958’lerde yıkımlara sahne olmuştu. Roma Bahçesi ise Beyoğlu’nun son yeşil alanı olarak hala yerinde duruyor.

Bu projeyi ihaleyle alan da şehrin merkezindeki en önemli yeşil alana, kışla görüntüsü altında AVM yapmak isteyen ve kamuyla aracılık işleri yürüten bir mimardı. Roma Bahçesi, semtte kalan son yeşil alan görüldüğü gibi (bir yukarıdan ve bir aşağıdan) sürekli imara açılmaya çalışılıyor.

Hazırlanan “Koruma Amaçlı İmar Planı” semtin bütün yeşil alanlarında “ihya” yoluyla imara açmaya zemin hazırlıyor. Bu planlar da 2014 yılında semt derneklerinin açtığı bir dava sonucu iptal edildi. Ancak Danıştay 6. Dairesi son derece tartışmalı gerekçelerle bu iptali kaldırdı. Yalnızca Roma Bahçesi değil, önümüzdeki dönemde Beyoğlu’ndaki yapılaşma dışı kalmış alanlar, okul bahçeleri dahi ihya girişimlerinin tehdidi altında. Bu defa İBB’nin Roma Bahçesi’ne inşa etmeyi planladığı yeniosmanlı tarzındaki restoran ve otoparkın uygulama projelerini hazırlattığı söyleniyor. Yarın öbür gün semtlilerin haberi olmadan bir ihale yapılıp, şantiye kurulabilir. Roma Bahçesi için alarm çanları çalıyor. Bu oldu bitti karşısında  geçmişte olduğu gibi Roma Bahçesi’ni korumak için çaba gösterilmesi, işbirliği yapılması gerekiyor.